ARS prati svetske i tržišne trendove gde je potreba za organskim proizvodima sve veća.
ARS je u procesu konverzije 109 ha zemlje (od 2018. godine ARS će biti zvanični organski proizvođač), a u planu je i proširenje ovog projekta (do 2025. godine na 400 ha u konverziji). Za sada je proizvodnja usmerena na ratarske kulture, ali je u planu uzgajanje i organskog povrća.