Al Rawafed Srbija planira da investira 22.8 miliona EUR u infrastrukturu za navodnjavanje, u izgradnju novih i obnavljanje postojećih sistema (crpne stanice, kanale, cevovode, lineare i pivote).
Planirano je da projekat navodnjavanja pokriva preko 6,000 ha (60%) zemljišta koje ARS obrađuje.
Sve češći sušni periodi dovode do značajnog smanjenja prinosa i kvaliteta useva, pa se investicija u sisteme za navodnjavanje nameće kao neophodna. ARS će kroz projekat navodnjavanja primeniti tehnologiju „fertigacije“ kojom će se istovremeno smanjiti operativni troškovi i povećati efikasnost primenjenih đubriva.