The Economist – Svet u 2019.

“Generalno, tragamo za praznom trižišnom nišom, za čije pronalaženje danas treba imati dobre „alhemičarske“ sposobnosti u ovom vrtoglavom tehničko-tehnološkom razvoju XXI veka.” 

Kompanija Al Rawafed Srbija je osnovana sa ciljem da doprinese unapredjenju i razvoju  poljoprivrede u Srbiji ulažući u modernu mehanizaciju, novu logističku strukturu i najkvalitetnije inpute. Osnovna delatnost je konvencionalna i organska proizvodnja žitarica. Za realizaciju kompleksnog poslovanja koje podrazumeva kombinaciju najnovijih poljoprivrednih tehnologija, lokalno stručno znanje i timski rad, zarad proizvodnje visokokvalitetnih useva za domaće i inostrano tržište, Al Ravafed Srbija se logično odlučila za teritoriju Vojvodine. U oblasti Bačke, tačnije na području Sivca, Nove Gajdobre, Sonte, Karađorđeva i Bača kompanija Al Ravared Srbija obrađuje 10.500 hektara plodnog zemljišta.

Od osnivanja kompanije Al Rawafed Srbija  2014. godine Dipl. ing. tehnologije Gordana K. Poparić je na poziciji Direktora za poslovni razvoj. Pored upravljanja razvojem kompanije u smislu odabira, definisanja i realizacije projekata dodatnih vrednosti, Gordana Poparić je odgovorna i za  praćenje realizacije investicionih projekata u infrastrukturu kompanije, kao i za poslovno unapredjenje kompanije. Iskusna i kao Project manager za upravljanje projektima u agrobiznisu i prehrambenoj industriji, Gordana Poparić je novosađanska poreklom iz Sivca gde kompanija Al Rawafed vodi veliki deo svog poslovanja i investira u savremene sisteme za navodnjavanje.

Rezultati poslovanja iz Vašeg ugla u 2018?

Rezultate poslovanja u 2018. još uvek analiziramo. Iako je ovo bila teška proizvodna godina zadovoljni smo prinosima i ostvarenjima u delu našeg core poslovanja. Cene žitarica su ove godine bile nestabilne, cena uljarica je pala, što je godinu dodatno otežalo, ali sumarno – zadovoljni smo. Prinos kukuruza je bio odličan, čime se posebno ponosimo. U 2018. godini realizovali smo i eksperimentalnu proizvodnju povrtarskih kultura. To je ove godine bio naš „pilot projekat“ kako bi kroz isti elaborirali tehnologiju proizvodnje, prošli i prevazišli sve nedoumice, tehnološke greške i zamke. Zadovoljni smo rezultatima i u tom delu poslovanja i za sledeću 2019. godinu planiramo masovniju proizvodnju povrtarskih kultura. Ono što je najupečatljivije jeste da smo ove godine započeli i završili jedan od najvećih irigacionih sistema u Srbiji. Naime na jednoj od naših investicionih lokacija, u Sivackom ataru, na potezu Telečke visoravni, izgradili smo  sistem za navodnjavanje koji pokriva preko 2200 ha poljoprivrednog  zemljišta sa novom crpnom stanicom koja je pozicionirana na Velikom Bačkom kanalu, impozantnog kapaciteta i tehnološkog rešenja. Naravno, ovde ne stajemo. Već ovih dana otvaramo nova gradilišta za sisteme za navodjavnjavanje, kako u Sivcu, tako i u Gajdobri gde takodje imamo deo naših poslovnih operacija.

Da li su vaši sadašnji kapaciteti dovoljni da odgovorite na tražnju na tržištu?

Kapaciteti potrebni za dobru organizaciju proizvodne delatnosti kojom se bavimo mogu da se posmatraju  sa više apekata. Mi obradjujemo veliku površinu zemlje – 10 500 hektara, imamo dovoljno dobre, moderne i adekvatne mehanizacije za obradu te zemlje, a  završetkom investicionog ciklusa u sisteme za navodnjavanje imaćemo 6500ha poljoprivrednog zemljišta pod sistemima za navodnjavanje. To je izuzetan preduslov za ostvarivanje dobrih prinosa i vrhunskih rezultata. Ono što nas nadalje očekuje jeste proširenje kapaciteta silosa i skladišnih prostora. Naime, kako se povećavaju površine pod navodnjavanjem, tako su i prinosi sve veći. Dobar menadžment gotovim proizvodom, u našem slučaju žitaricama, podrazumeva i adekvatnu logistiku, skladištenje i pravovremeni izlazak na trzište i prodaju. Postizanje maksimalnih rezultata iziskuje fokus na dodatni skladišni i silosni prostor što i jeste jedan od mojih najvažnijih poslovnih zadataka u 2019 godini.

Šta su vaši prioriteti kada je u pitanju dalji razvoj kompanije i Vašeg sektora?

Kompanija će nakon investicionog perioda svoje delovanje usmeriti ka organizaciji koja će poboljšati efikasnost sistema, a kroz što transparetnije i brže procese. Mi upravljamo velikom „fabrikom pod otvorenim nebom“ koja je lokacijski i logistički izuzetno razudjena, a brzina i efikasnost procesa su jedan od važnih preduslova za uspeh. Kao što je već naglašeno, sledeće godine će se završiti  sistemi za navodnjavanje na sedam lokacija, kao i proširiti kapaciteti silosa. Takođe, kompanija će se tokom iduće godine, baviti i uvodjenjem raznih sistema kvaliteta kojma bi se verifikovao jedan uspešan period i otvorila vrata za novi koji pozdrazumava viši nivo i poslovanja i razvoja.

Kolike investicije predviđate u narednom periodu i gde će one biti usmerene?

Naš budžet za razvoj je značajan, što je definisano i u aktu kojim je osnovana ova mešovita kompanija, a takva je naša strateška opredeljenost. Razvojne projekte nazivamo added value projektima i oni podrazumevaju kreiranje dodatne vrednosti kroz dodatne procese. Ti procesi mogu biti poboljšanje i unapredjenje postojeće proizvodnje, ali razni drugi projekti kao sto je procesing, proizvodnja poluproizvoda ili gotovih proizvoda za tržiste koristeći sirovine koje sami proizvodimo ili koje ćemo proizvoditi ili otkupljivati. Cilj je višestruk: kreiranje dodatnog profita, formiranje novih radnih mesta kroz novi razvojni investicioni projekat, uspostavljanje kooperative sa lokalnim stanovništvom. Na ovaj način se direktno i indirektno podiže i životni standard u mestima gde posluje i investira AL Rawafed, što nam je svakako krucijalna misija. Generalno, tragamo za praznom trižišnom nišom, za čije pronalaženje danas treba imati dobre „alhemičarske“ sposobnosti u ovom vrtoglavom tehničko-tehnološkom razvoju XXI veka. U našem razvojnom portfoliju ima dosta analiziranih ideja i projekata. Tražimo direktne ili indirektne veze sa našim core biznisom i razvijamo ih i dalje. Naš razvoj trenutno se  usmerava i ka intezivnoj proizvodnji povrća i voća čime ćemo maksimizirati upotrebu već uradjene investicije u sisteme za navodnjavanje, ali i procesing povrća i voća, tako da očekujem da ćemo u budućem periodu investirati u jedan od tih projekata.

Intervju sa Gordanom K. Poparić, direktorom poslovnog razvoja kompanije al Rawafed Srbija objavljen je u decembarskom izdanju The Economist – Svet u 2019. (izdavač: Color Media Communications)